BẢNG GIÁ CHO THUÊ VÁY CƯỚI

Bộ sưu tập những mẫu váy cưới đẹp nhất năm 2020 của Thiên Long Event

Mẫu 01

Mẫu 01

1.500.000đ

Mẫu 02

1.800.000đ

Mẫu 03

1.850.000đ

Mẫu 04

Mẫu 04

2.100.000đ

Mẫu 05

2.200.000đ

Mẫu 06

Mẫu 06

2.300.000đ

Mẫu 07

2.400.000đ

Mẫu 08

Mẫu 08

3.000.000đ

Mẫu 10

Mẫu 09

2.600.000đ