BẢNG GIÁ CHO THUÊ PHÔNG RẠP

Những mẫu phông rạp đám cưới đẹp nhất tại Thiên long Event

Mẫu rạp 01

Mẫu 01

3.500.000đ

Mẫu rạp 02

Mẫu 02

3.800.000đ

Mẫu 03

3.850.000đ

Mẫu 04

2.100.000đ

Mẫu 05

2.800.000đ

Mẫu rạp 06

Mẫu 06

4.300.000đ

Mẫu rạp 07

Mẫu 07

5.800.000đ

Mẫu rạp 08

Mẫu 08

3.600.000đ

Mẫu rạp 09

Mẫu 09

3.200.000đ